Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM CƯỜNG HÀ NỘI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà Nam Cuong Building, Km4 Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 17HÐM 711 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tòa nhà Nam Cuong Building, Km4 Lê Văn Lương kéo dài, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 17HĐM 711 - MAU HOP DONG MUA BAN CHUNG CU.Final.doc 508 KB