Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP NNH Mizuki
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 205 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022HĐM 205-2022.10.04 - Hợp đồng mua bán căn hộ - hieu chinh lan 5 - ban nop - V2 - Flora Mizuki.docx 59 KB