Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CÔ PHẦN VINHOMES
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 38 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 38-hdmb-final (1).docx 71 KB