Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TIẾN PHÁT
Mã số thuê:
Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1912 653 673 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 102 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 102-hdmb final.docx 117 KB