Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vina Đại Phước
Mã số thuê:
Địa chỉ: Dự án Hoa Sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 59 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Dự án Hoa Sen Đại Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 59 - -VDP_SPA_Apartment_Register VCCA_FINAL (word).docx 126 KB