Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa
Mã số thuê:
Địa chỉ: Km1 + 200, đường Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 352 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp nước sinh hoạt
Địa chỉ: Km1 + 200, đường Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 352 - 20180714_VHBN_Mau_HD Nuoc.doc 158 KB