Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng TELIN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 25 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà số 45 phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 25.rar 188 KB