Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thanh Bình Hà Nội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà NO7-B3, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 236 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà NO7-B3, đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 236-hdmb-final.docx 114 KB