Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. HCM (HD Bank)
Mã số thuê:
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 01 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC)
Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 01.rar 63 KB