Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH TÂN HÀ NỘI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 158 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q, Thanh Xuân, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 158-hdmb -final.doc 655 KB