Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The Sang
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 141 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 379 Trương Pháp, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 141 -hdmb-final(1).docx 100 KB