Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH PHÚ THỊNH
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 267 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 267 Bach Phu Thinh final.rar 154 KB