Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TNHH Một Thành viên Woori Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 230 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán, vay vốn cá nhân (Kể từ ngày 22/10/2018, 3 nhóm dịch vụ này không còn thuộc Danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC)
Địa chỉ: Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM-230---woori-VN.rar 10234 KB