Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà
Mã số thuê:
Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: 028 6291 6904 Fax: 028 6291 6900
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 167 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 167 -hdmb-final.docx 72 KB