Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỒ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ G HOMES
Mã số thuê:
Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 266 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 266-Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư_G Homes.docx 71 KB