Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phát triển Công viên Trung tâm
Mã số thuê:
Địa chỉ: P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 38 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 38 - 1646039972815-11297920-HDM_ CVTT.docx 104 KB