Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC PHÚ TÂN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 4, Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 260 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 4, Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 260 final.rar 112 KB