Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
Mã số thuê:
Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 50 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HĐM 50 - HĐMBNO Xã hội CT4 - Kim Chung.docx 97 KB