Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Suối Hoa
Mã số thuê:
Địa chỉ: Km 1+200, đường Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 71 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Km 1+200, đường Trần Hưng Đạo, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 71 - 1647596989633-15482634-Suoi Hoa_Hop dong mau.docx 95 KB