Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL
Mã số thuê:
Địa chỉ: tầng 8,9 tháp B, tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 19 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: tầng 8,9 tháp B, tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 19 - 1645417344918-9836824-20220221_HDMB mau.doc 539 KB