Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lầu 8, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 422 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lầu 8, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 422-HDMB-can-ho_ban-dang-ky_-final.doc 471 KB