Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Mã số thuê:
Địa chỉ: tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 21 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HDM 21.rar 115 KB