Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PAVNC
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô A2-1 đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0903831022 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 39 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lô A2-1 đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 39-Du thao Hop dong mau final.docx 64 KB