Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty THNN Phát triển Công viên Trung tâm
Mã số thuê:
Địa chỉ: P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 17HÐM 852 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: P900, tầng 9, tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 17HĐM 852 - 20171229_Cty CVTT_HDMB.docx 72 KB