Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 125 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.555.3399 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 208 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 125 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 208-hdmb final.doc 151 KB