Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH XD Công Trình Viễn Thông Minh Thanh
Mã số thuê:
Địa chỉ: 61/10 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 353 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 61/10 Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 353-hop dong final.doc 168 KB