Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Đô thị Tây Hà Nội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 30 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18 HĐM 30_HDMB.docx 72 KB