Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG (QTSC)
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà QTSC 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Điện thoại: 028.3715.8888 Fax: 028.37155985
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 183 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Tòa nhà QTSC 1, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 183.rar 3888 KB