Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tân Phú Long
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Xuân Linh
Điện thoại: 0778.628.758
Email: linhnx@ttgvn.com
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 248 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 248-hdmb final.docx 164 KB