Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG ANH
Mã số thuê:
Địa chỉ: 783 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 74 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 783 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 74.rar 176 KB