Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 2, số 193 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội Người liên hệ: Trần Danh Đàn.
Điện thoại: 0344.626.167 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 89 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 2, số 193 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội Người liên hệ: Trần Danh Đàn.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 89-hdmb-final.doc 525 KB