Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
Mã số thuê:
Địa chỉ: Khu Thử nghiệm công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại: 1900 1586
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 01 Danh mục: Lần đầu
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Khu Thử nghiệm công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 01-Mau hop dong Internet_final .doc 353 KB