Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần viễn thông di động Vietnammobile
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà King Building, Số 7 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.357 30123 Fax: 024.35746272
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 151-152 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà King Building, Số 7 phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 151 - 152.rar 8807 KB