Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HƯNG
Mã số thuê:
Địa chỉ: 01 Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 199 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 01 Trần Cao Vân, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 199-hdmb-final.docx 524 KB