Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MERUFA-NOVA
Mã số thuê:
Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Chương
Điện thoại: 0938002952
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 20 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 20.rar 187 KB