Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom
Mã số thuê:
Địa chỉ: B001b, Tháp The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024. 37948666 Fax: 024.37940713
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 121 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: B001b, Tháp The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 121-HĐ đăng ký theo mẫu - bản word _ final.docx 124 KB