Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Saigon Centre - Tháp 2 - 67 Lê Lợi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3830 3333 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 10 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Bảo hiểm nhân thọ
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Saigon Centre - Tháp 2 - 67 Lê Lợi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 10.rar 45646 KB