Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia
Mã số thuê:
Địa chỉ: 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 47 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 72A, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 47 - 1646130409181-11298434-HDM_Hoang Gia.docx 103 KB