Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 324 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024.355.841.67 Fax: 024.35584201
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 220 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 324 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 220 - Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.rar 83 KB