Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH BAY WATER
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Ngé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 05 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng lửng, Tòa nhà Sun Wah, số 115 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Ngé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 05-hdmb final.docx 95 KB