Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.7300.2222 Fax: 028.7300.2233
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 256 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất
Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 256 -phu luc final.doc 174 KB