Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN
Mã số thuê:
Địa chỉ: 40 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3526.7777 Fax: 028.3526.7776
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 236 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 40 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 236-hdmb-final.docx 152 KB