Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hàng không Tre Việt
Mã số thuê:
Địa chỉ: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Điện thoại: 0983.704.089 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 77 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Vận chuyển hành khách đường hàng không
Địa chỉ: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 77 final.rar 188 KB