Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ NỘI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 466 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp nước sinh hoạt
Địa chỉ: Lô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20180810_VHWP_Mau_HD Nuoc.doc 158 KB