Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.24.7300.2222 Fax: 84.24.3795.0047
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 46 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 46 final.rar 69 KB