Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Đỗ Anh Tuấn
Điện thoại: 0903.267.790
Email: tuando@vietnamairlines.com
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 257 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Vận chuyển hành khách đường hàng không
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 257-dieu le bong sen vang-final.docx 97 KB