Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An
Mã số thuê:
Địa chỉ: Thửa đất số 773, 776, 782, tờ bản đồ 124, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2021 HÐM 89 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Thửa đất số 773, 776, 782, tờ bản đồ 124, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21hđm 89- HDMB MAU.DOC 436 KB