Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 105 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 105.docx 95 KB