Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 19/298 Phố Ngọc Lâm- phường Ngọc Lâm- quận Long Biên- TP Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 241 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 19/298 Phố Ngọc Lâm- phường Ngọc Lâm- quận Long Biên- TP Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 241-Hợp đồng mẫu.doc 503 KB