Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (TNG)
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 179 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 179-hdmb-final.docx 159 KB